Institut
mezioborových
studií S.R.O.

Anglický jazyk

IMS 20 let na trhu vzdělávání
Lektoři Zkušení s bohatou praxí
Učebny Nové moderní plně vybavené
Akreditace Akreditované kurzy MŠMT a MPSV