Institut
mezioborových
studií S.R.O.

Soft Skills v angličtině

Potřebujete se zaměřit na praktické uplatnění jazyka ve Vašem oboru? Právě pro Vás jsou určeny tyto semináře:

Nabízíme profesionálně připravené lektory se zkušeností lektorování soft skills v anglickém jazyce na úrovni „native speaker“ se schopností efektivně motivovat a reagovat na praktické dotazy účastníků.

Forma výuky:

Interaktivní setkání, kde není podstatné probrat celou problematiku uvedeného tématu, ale kde se lektor zaměří na konkrétní potřeby zaměstnanců tak, aby došlo jak k naplnění obsahové stránky tématu, tak k vyladění gramatického rámce tématu a opravě nesprávných jazykových projevů účastníků.

Pro dotazy nebo přihlášení pište na kurzy@imsbrno.cz nebo zavolejte na tel.: 511 187 924.

Vyučovací metody kurzů:

  • diskuze

  • brainstorming

  • hraní rolí a cvičení

  • interaktivní výklad

  • zpětná vazba

  • reflexe

  • facilitace a koučování lektorem

  • řešení modelových situací a případových studií

  • ukázky

  • příběhy

IMS 20 let na trhu vzdělávání
Lektoři Zkušení s bohatou praxí
Učebny Nové moderní plně vybavené
Akreditace Akreditované kurzy MŠMT a MPSV