Institut
mezioborových
studií S.R.O.

Institut mezioborových studií, s. r. o.

IInstitut mezioborových studií působí v oblasti vzdělávání již 21 let. Původně byla tato vzdělávací instituce založena v roce 1994 v právní formě občanského sdružení, v roce 2013 byla provedena transformace na formu společnost s ručením omezeným.
Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s celou škálou zkušených lektorů, se zkušeností z praxe.
IMS disponuje moderními výukovými prostorami, umístěnými v nové klimatizované budově s výbornou dopravní dostupností.

Institut mezioborových studií s.r.o. realizuje:

Veřejné vzdělávací akce, kurzy a semináře

v oblasti managementu, psychologie, práva, personalistiky, pedagogiky, komunikačních a prezentačních dovedností.

Vysokoškolské vzdělávání

IMS realizuje pravidelnou vysokoškolskou výuku v oboru Sociální pedagogika, na základě společné akreditace s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně., a to ve stupni bakalářském a navazujícím magisterském.

Vzdělávání na míru

IMS připravuje firemní vzdělávání na míru pro obchodní i neziskové společnosti.

Akreditace MŠMT

IMS má akreditovány některé vzdělávací programy a je tak oprávněn vydávat osvědčení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Vydávání odborné literatury

Nakladatelství IMS vydává odbornou literaturu, zejména z oblasti pedagogiky, psychologie a práva. Publikace IMS jsou k zakoupení na našich e-shopových stránkách.

Organizování mezinárodních konferencí

Institut mezioborových studií pořádá pravidelné mezinárodní konference, zejména z oblasti pedagogiky.

Spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých

IMS spolupracuje s AIVD, Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.